ПОДКРЕПИ НИ!

Вашите две имена и Email ще станат част от списък, който ние ще предоставим на съда като доказателство за обществената подкрепа на инициативата. Тази подкрепа не ви ангажира по никакъв друг начин.