#NAPLeaks говори

И до ден днешен не знаем какво и защо се случи. Не получихме отговори защо в НАП е имало папка “Qne Qnev”, дали обменът на данъчна информация с други държави бе възстановен, какви мерки бяха взети за това подобни пробиви да не се повтарят.

По-долу ще намерите отговори на накои често задавани въпроси.

pexels-pixabay-158826 (1)

Подаване на иск в съда

Какво е колективен иск?

Форма на съдебно производство по чл.379 и сл. от ГПК. При нея най-общо казано група лица претендират да защитават общ интерес, който е застрашен или нарушен. Примери за застрашен/нарушен общ интерес – замърсена околна среда, масови течове на лични данни, потребителски спорове, градоустройствени проблеми и др.

Защо колективен иск?

НАП е сред най-големите агрегатори на данни в България и в същото време предоставя услуги на милиони данъкоплатци. Пробивът в сигурността на данните от лятото на 2019 г. показа, че институциите не реагират и омаловажават проблеми, натрупвани с години. Считаме, че това поведение на администрацията показва невъзможността й изобщо да предоставя адекватна електронна административна услуга. Такава, каквато тя е длъжна, а ние имаме право да получаваме според стандартите на 21-ви век – защитена, бърза, сигурна и отчетна. Поради това, считаме, че общият ни интерес да получим тези отговори, поемане на отговорност и предоставяне на адекватна услуга може да бъде защитен единствено чрез обществен натиск в защита на собствените си данни.

Трябва ли личните ми данни да са изтекли, за да се включа?

Няма значение дали данните ви са изтекли, или не, ако просто искате да ни подкрепите. Вярваме, че всеки се почувства омерзен от начина, по който реагира българската държава.

Ще има ли разходи за мен, ако се включа?

Не. От вас искаме само морална подкрепа, да споделяте каузата и да ни помогнете да съберем възможно най-много подкрепящи преди и по време на хода на делото, защото така шансът да го спечелим има значително по-голяма вероятност. Винаги може да се включите като част от колектива, който води делото - може да упълномощите нас или да се включите самостоятелно.

Защо точно вие ще защитавате този интерес?

Законът изисква лицата, които започват такъв тип дело, да отговарят изначално на 2 формални критерия: експертен потенциал и финансов капацитет. И двата критерия ще бъдат щателно проверени от съда и той финално ще реши дали сме ги спазили.

От гледна точка на експертния потенциал – сформирали сме екип от специалисти (лични данни, IT, права на човека и др.), които считаме, че притежават необходимата експертиза, за да водят дело от такъв мащаб.

От гледна точка на финансовия капацитет – инициативата е финансирана от частната холандска фондация Digital Freedom Fund, която подкрепя защитата на правата на човека в дигитален контекст, както подкрепя и много други общозначими казуси в цяла Европа.

На вас плащат ли ви, за да водите иска?

Голяма част от работата на екипа, който стои зад идеята и работата по колективния иск, е безплатна. Друга част от правната работа (изготвяне на искова молба, събиране на доказателства, водене на процеса, такси за преводи, копия и т.н.), както и заплащането на експерти, е платена от Digital Freedom Fund по редуцирани ставки. Фондът заплаща и дължимите държавни такси за разглеждане на исковата молба, експертизи по делото и всички административни такси.

Какво ще искаме от НАП?

Категорични сме в искането си за адекватна за 21-ви век административна услуга от страна на НАП, която включва:

– Системна и мрежова сигурност, отговаряща най-малко на действащия закон;
– Организационна и техническа защита, които отговарят на качеството на НАП – агрегатор на данните на милиони данъкоплатци;
– Отчетност и прозрачност, включително и обяснения за папки от типа “Qne Qnev”;
– Гаранции, че пробиви като този от лятото на 2019 г. не могат да се случат или това ще изисква особено големи технически възможности на атакуващия.

В заключение, искаме НАП да спазва закона, така както го спазват всички частни фирми и лица.

Ще получа ли нещо ако спечелим?

Не, печели единствено обществото. В случая фокусът не е конкретната вреда на отделния човек, чиито лични данни са изтекли, защото това е предмет на отделни персонални искове, огромна част от които вече се случват.

В случая ни интересува нарушението, което над 6 млн човека понесоха, а това сме всички ние , които плащаме данъци, ползваме електронните услуги на НАП с ПИК, имаме електронен подпис и т.н. Ние всички загубихме доверието си в лицето на НАП и нейния капацитет да предоставя адекватни електронни административни услуги. Ако приемем, че делото от самото начало включва искане за колективно обезщетение, кой и откъде ще плати на всички потърпевши? Проста сметка показва, че държавната хазна ще обеднее значително дори и ако за всеки един има обезщетение от само 1 лев, тоест парите за обезщетение пак ще бъдат взети от данъкоплатците.

За още информация:

Бул. "Джеймс Баучер" 103, етаж 5, офис 7
София 1407

Mobile: +359 889 55 91 54