Присъединяване към колективния иск

Може да се присъедините към колективния иск, като попълните формата в “Станете един от нас”. Ние ще ви изпратим бланка на пълномощно и инструкции за подписването му с електронен подпис.