Кои сме ние и какво ни мотивира?

Ние сме неформална група от хора, които считат, че реакцията на държавата по повод пробива в сигурността на НАП бе недопустима. НАП не само не бе изпълнила минималните изисквания за защита на информацията ни, но институциите изобщо се подиграха с важността на проблема. Той бе омаловажен и осмян. Проблемът не е, че данните изтекоха, а че държавата не се бе погрижила това да не се случи. И не се погрижи да ни обясни какво и защо се случи, и как ще се избегне в бъдеще.

Решихме, че намирането на тези отговори е важно. За да върнем доверието си в институциите и във възможността им въобще да ни обслужват адекватно. Започваме колективно дело, което ще ни позволи по съдебен ред да потърсим липсващите отговори.

Хората и институциите, които организират инициативата:

Digital Freedom Fund – финансиращата иска институция. Българското законодателство изисква колективните искове да са финансово обезпечени. И фондът ни предостави безвъзмездна финансова помощ, която ще ни позволи да водим делото. Повече за Фонда тук.

Сдружение “Цифрова република”– Сред основните цели на Сдружението са: Защита на правата на субектите на лични данни във връзка с автоматизираната им обработка, както и защита на увреден колективен интерес по повод обработки на лични данни; Отстояване на равни условия в интернет и новите технологии за всички участници; Подпомагане на развитието на децентрализирани мрежи и системи и др. Повече за Сдружението тук.

адв. Димитър Калдамуков – специалист в сферата на защитата на лични данни и корпоративно право. Съдружник в Адвокатско съдружие KDBM Law, което е финансирано от DFF, за да води колективния иск.

адв. Жулиета Мандажиева – специалист в сферата на защитата на лични данни и Интернет правото. Съдружник в Адвокатско съдружие KDBM Law, което е финансирано от DFF, за да води колективния иск.

доц. д-р. адв. Атанас Славов – конституционалист, специалист в сферата на публичното право, достъп до информация и лични данни. Д-р. Славов е автор на редица публикации по темите конституционализъм, гражданско участие, основни права на човека.

Димитър Шалварджиев – експерт в сферата на информационна и мрежова сигурност, етика на данните, управление на информационна инфраструктура.

Всички вие, които ще се включите или ще ни подкрепите.